File

Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
File hộp vuông 7cm
25.000 đ
Đang cập nhật
File hộp vuông 5cm
20.000 đ
Bìa 80 lá A4 FO-DB04
Bìa 60 lá A4 FO-DB03
Bìa 40 lá A4 FO-DB02
Bìa 20 lá A4 FO-DB01
File càng cua mềm 3.5cm TM
File King Jim khổ A3 No 1005E 5cm

Cung cấp văn phòng phẩm File hồ sơ, File tài liệu

Văn phòng phẩm Ánh Dương Xanh chuyên cung cấp các loại văn phòng phẩm: File hồ sơ, Hộp tài liệu, file treo hồ sơ, file lồng 3-4 còng, file 20 - 40 - 60 - 80 lá, file kẹp tài liệu, file càng cua, sơ mi 11 lỗ, clear bag nhiều loại khổ khác nhau ... và nhiều loại văn phòng phẩm khác.